Superheldjes peutergym

Samen plezier maken met een ouder. De Superheldjes zijn er om het bewegen van kinderen tussen de 2 en 6 jaar te stimuleren. Het is nooit te vroeg om te beginnen met bewegen. Bij de Superheldjes peutergym sluiten de oefeningen aan bij de leeftijd en belevingswereld van het kind. Beweging bieden wij spelenderwijs en laagdrempelig aan, dit om de intrinsieke motivatie te stimuleren. Hierdoor zal het kind iets doen omdat hij het graag wil er daardoor meer plezier uithalen. Dit resulteert later in het feit dat sporten leuk is en de gezonde leefstijl behouden wordt (ABC-model). Peutergym is een goede en leuke voorbereiding op kleutergym wat ze in de onderbouw van de basisschool krijgen.

 

 


Doelstelling

 • De motorische ontwikkeling bevorderen. Het kind leert zijn eigen lichaam kennen en leert zijn lichaam op een andere manier te gebruiken. Het kind wordt sportiever en soepeler.
 • Verschillend aanbod. Het kind komt in aanmerking met een groot en gevarieerd aanbod in bewegingsoefeningen. Door het ruime aanbod van verschillende sporten en beweegmogelijkheden, leert het kind verschillende manieren van bewegen en kan het kind later beter bepalen wat hij leuk vindt en wat niet.
 • Samenwerken. Het kind leert samenwerken met anderen kinderen en de ouder en het leren van elkaars bewegingen.
 • Grenzen ontdekken. Het kind gaat zijn eigen grenzen ontdekken, deze leren kennen en waar mogelijk verleggen.
 • Zelfvertrouwen. Het kind leert zelfvertrouwen te ontwikkelen. Dit doet hij door het eigen lichaam te herkennen en daarmee succes te behalen. Wat eerst niet lukte lukt na oefenen wel. Dit bevordert ook het zelfbeeld.

Ouder en kind

Ouders zijn zich soms niet bewust van hun eigen rol tijdens bewegen, maar het begint thuis al met belangrijke fysieke bewegingen aan te leren. De ouder is het rolmodel voor het kind en kopieert het kind wat de ouder doet. Daarom vinden wij het belangrijk dat de ouder bij de Superheldjes aansluiten en het kind begeleid. Daarnaast vergroot het ook de band tussen ouder en kind als de ouder het kind stimuleert, voordoet, vaardigheden aanleert en meebeweegt. Doordat de ouder/verzorger meegaat creëert dit een veilige omgeving waardoor de kinderen veel vooruitgang kunnen boeken met de motorische ontwikkeling. De ouder leert tijdens de bijeenkomsten hoe je het kind kan stimuleren en uit te nodigen om te bewegen. Ook leert de ouder feedback geven aan het kind.

Waar en wanneer

De Superheldjes zijn er voor iedereen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar.

We komen elke zaterdagochtend van 09:00 tot 10:00 bij elkaar in de gymzaal van basisschool de Kwikstaart! (exclusief de schoolvakanties).

Je kunt je het gehele jaar inschrijven!

 • 10-rittenkaart: €120,- (één jaar geldig)
 • 20-rittenkaart: €220,- (één jaar geldig)
 • 30-rittenkaart: €320,- (één jaar geldig)

Broertje of zusje krijgt 10% korting!

Schrijf je nu in!

Locatie: Brede school Legmeer, Randhoornweg 33, 1422 WX Uithoorn

Begeleiding

Elke groep bestaat uit maximaal 15 kinderen met een ouder waarbij er twee begeleiders aanwezig zijn die het begeleiden. Deze begeleiders hebben een pedagogische achtergrond en/of sportachtergrond. De ouder gaat zelf ook aan de slag of je bent erbij als toeschouwer.

Wat leert het kind?

Wij willen de kinderen intrinsiek motiveren zodat zij meer plezier uit het sporten halen. ABC-model is gebaseerd op de Self Determination Theory van motivatieonderzoekers Deci en Ryan. ABC staat voor autonoom, binding en competent. Deze drie componenten heb je nodig om gemotiveerd te blijven (Ryan & Deci, 2000).

 • Autonomie: kinderen hebben de keuze welke activiteiten zij willen doen doormiddel van een breed sportaanbod
 • Binding: kinderen leren samen te werken met anderen waardoor er binding ontstaat en de relatie van ouder en kind wordt vergroot.
 • Competentie: positiviteit en het behalen van het doel betekend dat het kind succes heeft. Het kind voelt zich competent en dit heeft invloed op de motivatie en het plezier.

Met Superheldjes gym spelen wij in op de richtlijnen van het basisonderwijs. Daarom spelen wij in op de kerndoelen die een kleuter ongeveer moet kunnen als het naar groep 1 gaat. Superheldjes gym bestaat uit een cyclus van 8 weken, elke week staat 1 kerndoel centraal;

 • Klimmen
 • Balanceren
 • Over de kop gaan
 • Springen
 • Hardlopen
 • Mikken
 • Tikspelen
 • Bewegen op muziek

Naast de motorische ontwikkeling is er ook aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld wachten op de beurt of lekker stoeien of voetballen met een ander Superheldje. Tijdens de lessen kan het kind zelf kiezen wat zij gaan doen, met wie en hoelang. Daarbij is er dan wel een kans dat zij even op hun beurt moeten wachten, maar ook dit leren zij. In de zaal zijn verschillende spellen neergezet en de begeleider geeft aan wat er bij de verschillende onderdelen gedaan kan worden.


 
 
 
 
E-mailen
Info
Instagram